Putno osiguranje

Kako bi sve završili na jednom mestu, u saradnji sa renomiranim osiguravajućim kompanijama, u mogućnosti smo izdati Vam putno osiguranje za potrebe Vašeg putovanja u inostranstvo. Ukoliko Vam je potrebno ovakvo osiguranje, molimo Vas da popunite formu koja sledi, a naš će Vam se saradnik javiti po prijemu Vašeg zahteva.


Zahtev za putno osiguranje

OSIGURAVAJUĆA KUĆA (izaberite iz ponuđene liste):*

DATUM POČETKA OSIGURANJA (izaberite iz ponuđenog kalendara):*

DATUM ZAVRŠETKA OSIGURANJA (izaberite iz ponuđenog kalendara):*

DESTINACIJA PUTOVANJA (navesti zemlju):*

BROJ PASOŠA:*

IME I PREZIME:*

POL (izaberite ponuđeno):
muškožensko

JMBG (jedinstveni matični broj građana-13 cifara):*

DATUM ROĐENJA (izaberite iz ponuđenog kalendara):*

ADRESA I MESTO STANOVANJA (ulica, broj, mesto, opština):

KONTAKT TELEFON (mobilni ili fiksni):*

E-MAIL ADRESA:

Ako ste uneli sve tražene podatke, kliknite na ovo dugme:


Zahvaljujemo se na Vašem poverenju.

Vaš Holiday PLUS KM i osiguravajuće kuće

Print Friendly