Viziranje pasoša

U sagasnosti sa sporazumom o viznoj liberalizaciji, svi građani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasos izdat od strane MUP R.SRBIJE, PU+ Grad, mogu putovati u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma bez vize.

Imaocima ovakvog pasoša nije potrebna viza za zemlje Šengenskog sporazuma

Imaocima ovakvog pasoša nije potrebna viza za zemlje Šengenskog sporazuma

Za građane Srbije koji poseduju biometrijski pasos izdat od strane MUP R.SRBIJE, KOORDINACIONE UPRAVE ZA KOSOVO I METOHIJU potrebna je viza za ulazak u zemlje članice Šengenskog sporazuma.

Imaocima ovakvog pasoša potrebna je viza za zemlje Šengenskog sporazuma

Imaocima ovakvog pasoša potrebna je viza za zemlje Šengenskog sporazuma

Putnici su dužni da vizu pribave lično u skladu sa uslovima konzulata zemlje u koju putuju. Agencija je u obavezi da izda voucher i putna dokumenta potrebna za izdavanje vize za putnika koji je uplatio aranžman, ali ne snosi odgovornost nedobijanja vize i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema važećim Opštim uslovima putovanja.

Svi građani Srbije su dužni da pored važećeg pasoša (sa ili bez vize) za ulazak u zemlje Šengen sporazuma imaju putno osiguranje (koje takođe možete nabaviti u našoj Agenciji), dovoljno novčanih sredstava (oko 50€ po danu planiranog boravka), povratnu kartu, voucher ili pozivno pismo.

U Beogradu se može aplicirati za sledeće zemlje:

  • Austrija, Česka, Mađarska,Slovačka, Španija, Egipat, Portugalija.

U Prištini, isključivo, se aplicira za:

  • Grčku, Nemačku, Holandiju, Hrvatsku, Luksemburg, Bugarsku, Italiju, Francusku i dr.

Evo šta vam je sve potrebno od dokumenata, za vize pojedinih zemlje: